elektronikus magyar irodalom
Fórum - Lapok - Linktár - GyÍK - Impresszum


Garaczi László
Soyinka, Wole.: Aké. A gyermekkor évei
Próza. [regény. Ford. Garaczi László Az utószót Göncz árpád írta.]
Európa, Budapest, 1987. ISBN 963-07-4259-4 fűzött : 22,- Ft

Hazai Attila
Raymond Carver: Nem ők a te férjed.
Próza. [elbeszélések.]
Kalligram, Pozsony, 1997.

Hazai Attila
Walter Kirn: Ujjszopó.
Próza. [Regény. Berta Andrással]
Athenaeum, Budapest, 2000.

Karátson Gábor
Goethe, Johann Wolfgang von.: Három mese.
Próza. [Fordította Antal László és Szőllősy Klára Illusztrálta Karátson Gábor.]
M. Helikon, Budapest, 1976. ISBN 963-207-251-0 kötött : 30,- Ft

Karátson Gábor
Goethe, Johann Wolfgang von.: Három mese.
Próza. [Fordította Antal László és Szőllősy Klára Illusztrálta Karátson Gábor.]
M. Helikon, Budapest, 1976. ISBN 963-207-228-6 kötött

Karátson Gábor
Itten, Johannes.: A színek művészete. A szubjektív élmény és objektív megismerés mint a művészethez vezető utak
[Ford. Karátson Gábor.]
Göncöl cop., Budapest, 2000. ISBN 963-9183-18-0 kötött : 1800,- Ft

Karátson Gábor
Itten, Johannes.: A színek művészete. Szubjektív élmény és objektív megismerés mint a művészethez vezető utak
[Ford. Karátson Gábor.]
Corvina cop., Budapest, 1978. ISBN 963-13-1406-5 * kötött : 200,- Ft (hibás ISBN ISBN 963-13-1406-6)

Karátson Gábor
Itten, Johannes.: A színek művészete. A szubjektív élmény és objektív megismerés mint a művészethez vezető utak
[Ford. Karátson Gábor.]
Göncöl, Budapest, 1997. ISBN 963-7875-93-X kötött : 1380,- Ft

Karátson Gábor
Klee, Paul.: Pedagógiai vázlatkönyv.
[Fordította Karátson Gábor.]
Corvina, Budapest, 1980. ISBN 963-13-1040-X v. : 36,- Ft

Karátson Gábor
Lao-ce.: Tao te king.
Vers. [Filozófiai költemény. Ford. és a kommentárokat írta Karátson Gábor.]
Cserépfalvi cop., Budapest, 1997. ISBN 963-8364-90-4 kötött : 2200,- Ft

Karátson Gábor
Lao-ce.: Tao te king.
Vers. [Filozófiai költemény. Ford. és az utószót írta Karátson Gábor.]
Cserépfalvi, Budapest, 1990. ISBN 963-7990-04-6 fűzött : 160,- Ft

Kornis Mihály
Schnitzler, Arthur.: Körbe-körbe.
Egyéb. [dráma. Bevezetéssel ell. Bródy Sándor Kornis Mihály.]
Napra-forgó, Budapest, 1990. ISBN 963-7960-01-5 kötött : 150,- Ft

Lackfi János
Szerelem a síneken. Kortárs francia-belga elbeszélések
Próza. [Antológia. Vál., szerk., az utószót és az életrajzi jegyzeteket írta Lackfi János Ford. Gulyás Adrienn et al..]
Nagyvilág, Budapest, 2002. ISBN 963-9175-21-8 fűzött : 1200,- Ft

Lackfi János
Bayo, Gerard.: Válogatott versek.
Vers. [Ford. Lackfi János és Timár György Vál. és szerk. Timár György.]
Orpheusz Kv. cop., Budapest, 1997. ISBN 963-9101-15-X fűzött : 498,- Ft

Lackfi János
Beauvoir, Simone de: Egy szerelem innenső partja. Simone de Beauvoir Levelei margójára
[Lackfi János (fordító)]
Nagyvilág, Budapest, 2001. február ISSN 1418-8733 online szöveg

Lackfi János
Breton, André.: Nadja.
Próza. [Regény. Ford. Lackfi János ... az utószót írta Karafiáth Judit.]
Maecenas, Budapest, 1997. ISBN 963-8469-68-4 fűzött : 880,- Ft

Lackfi János
De Broqueville, Huguette.: Urahő. Élet és halál Ruandában
[Ford. Bárdos Miklós ... az utószót írta Lackfi János.]
Harmat, Budapest, 1999. ISBN 963-9148-29-6 fűzött

Lackfi János
Echenoz, Jean.: A greenwichi hosszúsági kör.
Próza. [Regény. Ford. Lackfi János.]
Ferenczy, Budapest, 1996. ISBN 963-8258-62-4 fűzött : 680,- Ft

Lackfi János
Garrett, Almeida.: Garrett több hangon.
Vers. [A bev. tanulmányt írta Fernando Costa.]
Íbisz, Budapest, 2000. ISBN 963-9294-01-2 fűzött

Lackfi János
Gaspar, Lorand.: Az anyag negyedik halmazállapota. Válogatott versek
Vers. [Antológia. Szerk. és vál. Lackfi János Ford. Tóth Krisztina et al..]
Múlt és Jövő K., Budapest, 1999. ISBN 963-9171-15-8 kötött : 860,- Ft

Lackfi János
Gérard Bayo: Versek.
Vers. [Timár Györggyel Műfordítás Timár Györggyel közösen]
Orpheusz, Budapest, 1997.

Lackfi János
Goffette, Guy.: Vízhalász. Versek
Vers. [... vál. és ford. Tóth Krisztina, Imreh András, Lackfi János Az utószót írta Lackfi János.]
Széphalom Kvműhely, Budapest, 1997. ISBN 963-8277-91-2 fűzött : 420,- Ft

Lackfi János
Jacob, Max.: Örök újdonságok.
Vers. [Antológia. Vál., ford. és utószóval ell. Lackfi János.]
PPKE BTK, Piliscsaba, 1998. ISBN 963-03-4621-4 fűzött : 480,- Ft

Lackfi János
Lemaire, Jean-Pierre.: Körülmetélt szív.
Vers. [Szerk., vál., utószóval ell., ford. Lackfi János.]
PPKE BTK, Piliscsaba, 1999. ISBN 963-03-9075-2 fűzött : 504,- Ft

Lackfi János
Liliane Wouters: A vér zarándoklata ,.
Vers. [Tóth Krisztinával és Ferenczi Lászlóval]
Széphalom, Budapest, 1999.

Lackfi János
Lorand Gaspar, Sarah Clair, Georges Timar: Signes de vie.
Vers. [Fordítás]
Taillis Prés, Belgium, 2001.

Lackfi János
Lorand Gaspar: Az anyag negyedik halmazállapota.
Vers. [Válogatás, fordítás, többekkel közösen]
Múlt és Jövő, Budapest, 1999.

Lackfi János
Maeterlinck, Maurice.: Pelléas és Mélisande.
Egyéb. [válogatott drámák. Ford. Bárdos Miklós és Lackfi János Utószóval ell. Lackfi János.]
Széphalom Kvműhely cop., Budapest, 1999. ISBN 963-9028-35-5 fűzött : 1100,- Ft

Lackfi János
Max Jacob: Örök újdonságok.
Vers. [Ford., kísérőtanulmány.]
PKE , Piliscsaba, 1998.

Lackfi János
Namur, Yves.: A hét kapu könyve. Versek
Vers. [Ford. Lackfi János, Timár György Utószóval ell. Lackfi János.]
Széphalom Kvműhely cop., Budapest, 1998. ISBN 963-9028-29-0 fűzött : 580,- Ft

Lackfi János
Nougé, Paul.: A költő arcképe.
Vers. [A m. kiadást szerk. Máté Györgyi Ford. Lackfi János et al.]
JPTE, Pécs, 1996. ISBN 963-641-481-5 fűzött

Lackfi János
Paul Nougé: A költő arcképe.
Vers. JPTE-Belgiumi Francia Közösség, Pécs-Brüsszel, 1996.

Lackfi János
Reverdy, Pierre (1889-1960) Lackfi János: A lélek sajátos fortélyai.
Vers. Holmi, Budapest, 2000. április online szöveg

Lackfi János
Reverdy, Pierre.: Üvegtócsák. Válogatott versek
Vers. [Vál., szerk., utószóval ell. Lackfi János Ford. Bárdos László et al..]
Orpheusz, Budapest, 2000. ISBN 963-9101-73-7 fűzött : 1400,- Ft

Lackfi János
Stravinsky-Ramuz: A katona története..
BCM Records, 2000. A szövegkönyv magyar fordítása.

Lackfi János
Wouters, Liliane.: A vér zarándoklata. Válogatott versek
Vers. [Szerk. és vál. Tóth Krisztina és Lackfi János Ford. Tóth Krisztina, Ferenczi László, Lackfi János Utószóval ell. Ferenczi László és Lackfi János.]
Széphalom Kvműhely cop., Budapest, 1999. ISBN 963-9028-41-X fűzött : 690,- Ft

Marno János
Celan, Paul.: Paul Celan versei. Marno János fordításában
Vers. [A verseket vál., a kötetet szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Markója Csilla A szöveget gond. Markója Noémi.]
Enigma cop., Budapest, 1996. ISBN 963-85430-1-9 * fűzött : 750,- Ft (hibás ISBN ISBN 963-8543019i)

Márton László
Novalis és a német romantika költői.
Vers. [Vál. Fodor Géza Ford. áprily Lajos et al. Az életrajzi jegyzeteket Márton László állította össze.]
Európa, Budapest, 1985. ISBN 963-07-3580-6 kötött : 35,- Ft

Márton László
Gustav Klimt.
Egyéb. [Tanulmányok. Vál. Márton László Ford. Viola József.]
Helikon, Budapest, 1987. ISBN 963-207-877-2 kötött : 59,- Ft

Márton László
Színkép. Új nemzedékek műfordításaiból
Egyéb. [Antológia. Vál., szerk. és az előszót írta Mezey Katalin Ford. Baka István et al.]
Kozmosz Kv., Budapest, 1984. ISBN 963-211-613-5 kötött : 35,- Ft

Márton László
A női test szépsége. XVI. századi francia költők versei
Vers. [Vál. és szerk. Zirkuli Péter Írta Mellin de Saint-Gelais et al. Ford. Lothár László et al.]
Helikon, Budapest, 1984. ISBN 963-207-659-1 kötött : 54,- Ft

Márton László
Brant, Sebastian.: A bolondok hajója. Első tized
Próza. [A fordítást, a tanulmányt és a jegyzeteket Márton László kész. A Borda Antikvárium tizedik bibliofil kiadványának hasonmása.]
Borda Antikvárium, Budapest, 1999. ISBN 963-8006-25-0 fűzött : 2800,- Ft

Márton László
Braun, Volker.: A nagy megbékélés.
Egyéb. [Dráma. Ford. Márton László.]
Európa, Budapest, 1986. ISBN 963-07-3727-2 fűzött : 11,- Ft

Márton László
Goethe, Johann Wolfgang von.: Faust.
Egyéb. [Drámai költemény. Ford. Márton László A kötetet szerk., a mű szövegét sajtó alá rend., a szemelvényeket és a képeket vál., a jegyzeteket írta Kocziszky éva.]
Ikon, Budapest, 1996. ISBN 963-7948-87-2 fűzött : 498,- Ft

Márton László
Goethe, Johann Wolfgang von.: Faust.
Egyéb. [Drámai költemény. Ford. Márton László A kötetet szerk., a mű szövegét sajtó alá rend., a szemelvényeket és a képeket vál., a jegyzeteket írta Kocziszky éva.]
Ikon, Budapest, 1994. ISBN 963-7948-75-9 fűzött : 298,- Ft (hibás ISBN ISBN 963 7948)

Márton László
Grass, Günter.: Vesztfál csevely.
Próza. [Regény. A függelékben közölt antológiát a ford. állította össze Ford. Márton László]
Helikon, Budapest, 1987. ISBN 963-207-566-8 kötött : 39,- Ft

Márton László
Grimm, Jakob.: Gyermek- és családi mesék.
Próza. [Ford. és utószót írta Adamik Lajos és Márton László ... Ludwig Richter ill. ....]
Magvető, Budapest, 1995. ISBN 963-14-1997-5 kötött : 1200,- Ft

Márton László
Grimm, Jakob.: Gyermek- és családi mesék.
Próza. [Ford. és az utószót írta Adamik Lajos és Márton László ... Ludwig Richter ill. ....]
Magvető, Budapest, 2000. ISBN 963-14-2229-1 kötött : 2980,- Ft

Márton László
Grimm, Jakob.: Jacob és Wilhelm Grimm összes meséi.
Próza. [Ford. és az utószót írta Adamik Lajos és Márton László.]
Merényi cop., Budapest, 1998. ISBN 963-698-119-1 kötött : 1980,- Ft

Márton László
Grimm, Jakob.: Az aranymadár és más mesék.
Próza. [A magyar szöveget Márton László, Adamik Lajos és Rónay György fordításának felhasználásával összeáll., szerk. Tóth Vilma Viera Kardelosivá ill..]
Sziget, Budapest, 1998. ISBN 963-8138-12-2 kötött : 1490,- Ft ISBN 963-548-595-6

Márton László
Grimm, Jakob.: Gyermek- és családi mesék.
Próza. [Ford. és az utószót írta Adamik Lajos és Márton László ... Ludwig Richter ill..]
Magvető, Budapest, 1989. ISBN 963-14-1434-5 kötött : 280,- Ft

Márton László
Grimm, Jakob.: Aschenputtel.
[Vál. és a jegyzeteket írta Blaschtik éva Ford. Adamik Lajos ... és Márton László ....]
Corvina, Budapest, 1999. ISBN 963-13-4872-5 fűzött : 850,- Ft

Márton László
Gryphius, Andreas.: Felirat a mulandóság templomán.
Vers. [Vál., ford. és az utószót írta Márton László.]
Helikon, Budapest, 1983. ISBN 963-207-803-9 kötött : 80,- Ft ISBN 963-207-619-2 fűzött : 40,- Ft

Márton László
Kleist, Heinrich von.: Levelek.
[Ford. Földényi F. László, Forgách András ..., Márton László ... gond. és a jegyzeteket kész. Földényi F. László.]
Jelenkor, Pécs, 2000. ISBN 963-676-292-9 * fűzött : 1800,- Ft ISBN 963-676-242-2 kötött : 2600,- Ft

Márton László
Liebeskind, August Jacob.: Pálmalevelek. Huszonöt napkeleti történet, amelyeket összeszedegetett August Jacob Liebeskind, mostan pedig magyar nyelvre ford. Márton László.
Próza. Helikon, Budapest, 1986. ISBN 963-207-572-2 kötött : kvker. forgalomba nem kerül

Márton László
Luther, Martin.: Asztali beszélgetések.
[Vál., összeáll., jegyzetekkel ell. és ford. Márton László.]
Helikon, Budapest, 1983. ISBN 963-207-770-9 fűzött : 40,- Ft

Márton László
Márai Sándor, (1900-1989.): Egy polgár vallomásai I-II.
Próza. [A német szövegeket és verseket Márton László ford..]
Helikon, Budapest, 1997. ISBN 963-208-488-8 kötött : 1200,- Ft

Márton László
Márai Sándor, (1900-1989.): Egy polgár vallomásai I-II.
Próza. [A német szövegeket és verseket Márton László ford..]
Helikon, Budapest, 1999. ISBN 963-208-632-5 kötött : 1500,- Ft

Márton László
Novalis: Heinrich von Ofterdingen.
Próza. [Regény. Ford. Márton László.]
Helikon, Budapest, 1985. ISBN 963-207-758-X fűzött : 23,- Ft (hibás ISBN ISBN 963 207 573 0)

Márton László
Sartorius, Joachim.: Mondom kinek.
Vers. [Vál. Szijj Ferenc Ford. Nádas Péter, Szijj Ferenc.]
JAK Pécs, Budapest, 1998. ISBN 963-676-137-X fűzött : 890,- Ft

Németh Gábor
McEwan, Ian.: Geometria.
Próza. [novellák. Ford. Orzóy ágnes et al. Előszó Németh Gábor.]
Scolar - JAK, Budapest, 2000. ISBN 963-9193-38-0 kötött : 1500,- Ft

Oravecz Imre
King Kong gyermekei. Mai német elbeszélők
Próza. [Antológia. Vál., sajtó alá rend. és az utószót írta Belohorszky Pál Ford. Katona Tamás et al..]
Szépirod. Kvk., Budapest, 1983. ISBN 963-15-2483-3 fűzött : 9,- Ft

Oravecz Imre
Egyetlen verseink.
Vers. [Antológia. Vál., szerk. és az előszót írta Somos Béla.]
Szépirod. Kvk., Budapest, 1991. ISBN 963-15-4347-1 fűzött : 140,- Ft

Oravecz Imre
Artmann, Hans Carl.: How much, szivi?. Válogatott prózai írások
Próza. [Fordította Eörsi István, Oravecz Imre, Tandori Dezső Válogatta és az utószót írta Oravecz Imre.]
Európa, Budapest, 1978. ISBN 963-07-1311-X fűzött : 14,50 Ft

Oravecz Imre
Barbara Frischmuth: A zárda.
Próza. [regény.]
Európa, Budapest, 1974.

Oravecz Imre
Kolumbán Miklós: The native tourist.
Próza. ISSN 0196-691X

Oravecz Imre
Kroetz, Franz Xaver.: Felső-Ausztria.
Egyéb. [Drámák. Fordította Oravecz Imre.]
Európa, Budapest, 1980. ISBN 963-07-2196-1 fűzött : 15,- Ft

Oravecz Imre
Ryo kan.: Ablakban feledett hold.
Vers. [Vál. és ford. Oravecz Imre A kötetet Ryokan sajátkezű kalligráfiái illusztrálják.]
Terebess, Budapest, 1999. ISBN 963-9147-17-6 kötött : 1599,- Ft

Temesi Ferenc
Chang, Jolan.: A tao tanítása a lelki és testi szerelemről. Ősi kínai módszer a gyönyör elérésére, eredeti illusztrációkkal
[Ford. Temesi Ferenc.]
Réka Kvműhely 21, Budapest, 1999. ISBN 963-9162-17-5 fűzött : 1480,- Ft

Temesi Ferenc
Chang, Jolan.: A tao tanítása a lelki és testi szerelemről. Ősi kínai módszer a gyönyör elérésére, eredeti illusztrációkkal
[Ford. Temesi Ferenc.]
Seneca, Budapest, 1998. ISBN 963-9162-17-5 fűzött : 1280,- Ft

Temesi Ferenc
Dunleavy, Steve.: Mi történt, Elvis?.
Próza. [életrajz. Ford. Temesi Ferenc.]
Madách Budapest, Bratislava, 1982. ISBN 963-211-536-8 fűzött : magyar ár nélkül

Térey János
Verlaine, Paul.: Szaturnuszi költemények.
Vers. [Ford. Térey János Előszó Somlyó György Paul Verlaine]
Cserépfalvi cop., Budapest, 1994. ISBN 963-8364-21-1 fűzött : 250,- Ft

Várady Szabolcs
Aphra Behn: A kalóz (The Rover).
Egyéb. [Dráma.]
Városmajori Szabadtéri Színpad, Budapest,

Várady Szabolcs
Archibald MacLeish: Amerika ígéret volt (Válogatott versek), Vas Istvánnal.
Vers. Európa, Budapest, 1970.

Várady Szabolcs
David Hoffman: Testvéri szeretet (Brotherly Love).
Vers. Európa, Budapest, 1988.

Várady Szabolcs
David Storey: A vállalkozó (The Contractor).
Egyéb. [színdarab.]
Csiky Gergely Színház, Kaposvár,

Várady Szabolcs
Erich Fromm: A szeretet művészete (The Art of Loving).
Próza. Helikon, Budapest, 1984.

Várady Szabolcs
Hugh Honour: Klasszicizmus (Neo-Classicism).
Próza. Corvina, Budapest, 1991.

Várady Szabolcs
Kenneth Clark: Az akt (The Nude).
Próza. Corvina, Budapest, 1986.

Várady Szabolcs
Middleton Rowley: Átváltozások (The Changeling).
Egyéb. [színdarab.]
Csiky Gergely Színház, Kaposvár,

Várady Szabolcs
Paul Foster: I Erzsébet (Elizabeth I).
Egyéb. [Dráma.]
Szigligeti Színház, Szolnok,

Várady Szabolcs
Susan Sontag: A pusztulás képei (Essays), másokkal.
Próza. [Próza.]
Európa, Budapest,

Várady Szabolcs
Svetlana Alpers: Hű képet alkotni. Holland művészet a XVII században (The Art of Describing Dutch Art in the Sseventeenth Century)
Próza. Corvina, Budapest, 2000.

Várady Szabolcs
Tom Stoppard: Árkádia (Arcadia).
Egyéb. [Dráma.]
Katona József Színház, Budapest,

Várady Szabolcs
William Carlos Williams: Amerikai beszédre (Válogatott versek),.
Vers. [Kodolányi Gyulával és Orbán Ottóval]
Európa, Budapest, 1984.

Várady Szabolcs
William Jay Smith: Át a tű fokán (Válogatott versek).
Vers. Európa, Budapest, 1976.

Vörös István
Akhilleusz és a teknőc. Huszonöt cseh és morva költő, 1945-1995
Vers. [Antológia. Vál. és szerk. Tóth László, Vörös István... Ford. Bozsik Péter, Horváth Bea et al..]
JAK Pécs, Budapest, 1996. ISBN 963-676-034-9 fűzött : 550,- Ft

Vörös István
Holan, Vladimír.: A létezés művészete.
Vers. [Vál., ford. és az utószót írta Vörös István.]
Orpheusz cop., Budapest, 1999. ISBN 963-9101-62-1 fűzött : 1400,- Ft

Vörös István
Holub, Miroslav.: Interferon avagy A színházról. Válogatott versek
Vers. [Ford. Tóth László és Vörös István Az utószót Tóth László írta.]
Orpheusz Kv. cop., Budapest, 1997. ISBN 963-9101-00-1 fűzött : 498,- Ft

Vörös István
Viewegh, Michal.: Varázsos évek pórázon.
Próza. [Regény. Ford. Szirmay ágnes.]
JAK Pécs, Budapest, 1994. ISBN 963-7770-86-0 fűzött : 275,- Ft